30 Jun, 2009

Draf minit mesyuarat Panitia BM

SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK PERMAI
68000 AMPANG,SELANGOR DARUL EHSAN

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA KALI KEDUA 2009

TARIKH : 22 JUN 2009
HARI : Isnin
MASA : 1.10 petang
TEMPAT : Bilik Peperiksaan

Kehadiran :

1. En.Hamidon Abu Bakar (Ketua Panitia)
2. En.Mohd Tarmidze Abu Bakar (Setiausaha)
3. En.Mohd Azelan Ibrahim
4. En.Israq Affendy Ramli
5. En.Idris Ahmad Suhaimi
6. Pn.Rafidah Idris
7. Pn.Hasiah Derani
8. Pn.Siti Aminah Mat
9. Cik Mazlina Mohamud

Tidak Hadir :
1. Pn.Nik Zubaidah bt Nik Mustafa ( kursus)
2. Pn.Azmin Budiati bt Arshad ( ke PPD )

1.0 Ucapan alu-aluan En.Hamidon Abu Bakar,Ketua Panitia Bahasa Malaysia.
1.1 En.Hamidon mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru Bahasa
Malaysia yang memberikan kerjasama untuk menghadiri mesyuarat panitia.
1.2 Beliau memaklumkan objektif utama mesyuarat pada hari ini ialah untuk
menjalankan ‘post mortem’ peperiksaan Semester Satu yang lepas.

2.0 Analisis Peperiksaan Semester Satu 2009
2.1 En.Hamidon telah membentangkan analisis peperiksaan semester satu
telah dijalankan pada sebelum cuti semester yang lalu. (Lihat Lampiran)

3.0 Analisis Kekuatan,Kelemahan dan Tindakan Susulan
3.1 Cik Mazlina selaku guru mata pelajaran Tahun Satu telah menyatakan bahawa
sejumlah 61.43% ( 43/70 ) murid Tahun Satu telah gagal dalam Bahasa
Malaysia Kertas 1. Manakala untuk Kertas 2 pula sejumlah 30% orang
murid telah mendapat Gred D dan E. Beliau menyatakan situasi ini berlaku adalah
kerana murid – murid tidak biasa dengan soalan berbentuk objektif.
Ini menurut beliau, murid-murid tidak didedahkan dengan bentuk soalan objektif
kerana sewaktu Ujian Fasa 1 bentuk soalannya adalah subjektif. Ini
membuatkan murid keliru semasa menduduki peperiksaan tersebut. Faktor
seterusnya pula adalah kerana aras soalan yang terlalu tinggi dan tidak mencapai tahap
murid-murid kita. Lagipun menurut Cik Mazlina,ada juga
soalan yang tidak mengikuti sukatan pelajaran di dalam Tahun 2.
Untuk mengatasi masalah tersebut,beliau menjelaskan akan mengadakan
Perbincangan bersama seorang lagi guru mata pelajaran untuk Tahun 1 iaitu Pn.Nik
Zubaidah.Beliau juga mensasarkan peratus lulus untuk Kertas 1 ialah 60% manakala
untuk Kertas 2 pula adalah sebanyak 80%.
3.2 Pn.Rafidah juga menjelaskan perkara yang sama iaitu murid Tahun 2 juga
Menghadapi masalah dengan soalan objektif. Beliau turut menjelaskan yang
Murid Tahun 2 keliru dengan jawapan yang diberikan dan tidak tahu untuk
memilihnya. Hasilnya Tahun 2 mencatat 60.98% (50/82) murid yang lulus
untuk Kertas 1 manakala 39.02% pula gagal dengan mendapat gred D dan E.
Kertas 2 pula menurut beliau pula adalah disebabkan oleh kegagalan murid
untuk menguasai kemahiran 2M. Sebanyak 28% (23/82) murid dalam Tahun 2 yang
gagal dalam Kertas 2.
Antara langkah yang telah dan akan dijalankan ialah dengan mempelbagaikan
latihan dalam bentuk soalan objektif dan menjalankan aktiviti pemulihan dan
pengayaan.
Pn.Rafidah meletakkan sasaran sebanyak 70% untuk murid lulus bagi Kertas 1
dan sebanyak 80% bagi Kertas 2.
3.3 Tahun 3 pula mengikut En.Idrid,selain mengalami kekeliruan dalam soalan
berbentuk objektif,factor utama yang menyebabkan 26% (17/63) orang
murid gagal dalam Kertas 1 dan 34% (22/63) orang murid gagal dalam
Kertas 2 adalah disebabkan oleh kerana murid-murid tidak dapat menguasai
kemahiran 2M.
Sebagai jalan penyelesaian,beliau mencadangkan agar aplikasi ICT digunakan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran sewaktu menjalankan kelas
pemulihan untuk murid yang bermasalah dalam kemahiran 2M.
Sasaran beliau untuk murid lulus dalam Kertas 1 ialah 78% manakala untuk
Kertas 2 pula sebanyak 70%.
3.4 Tahun 4 pula mencatakan 80% (68/85) orang murid yang lulus untuk Kertas1.
Menurut Pn.Hasiah selaku guru mata pelajaran,ini adalah disebabkan oleh kerana
murid-murid tahun 4 didedahkan dengan kaedah latih tubi soalan objektif yang
dilakukan. Ini adalah tindakan susulan selepas menyedari kelemahan murid dalam
Ujian Fasa 1 sebelum ini. Kelas 4 Utarid menjadi penyumbang besar menyebabkan
peratus lulus tinggi.
Kertas 2 pula mencatatkan 51.76% (44/85) murid yang lulus. Ini adalah disebabkan oleh
29 orang murid PROTIM yang termasuk dalam 41 (48.24%) orang murid yang gagal
untuk Kertas 2.
Sebagai langkah untuk mengatasi masalah tersebut,guru mata pelajaran akan
mengadakan bengkel penulisan yang akan dianjurkan oleh panitia khusus untuk tahun 4.
Sasaran lulus untuk tahun 4 adalah sebanyak 90% untuk Kertas 1 dan 65% untuk
Kertas 2.
3.5 Tahun 5 pula mencatatkan 67.42% (60/88) orang murid yang lulus untuk
Kertas 1 manakala bagi Kertas 2 adalah sebanyak 56.82% (50/89) orang murid yang
lulus. Faktor murid tidak dapat menguasai 2M dan murid PROTIM juga menjadikan
peratusan murid gagal dalam kedua-dua kertas. Untuk mengatasi masalah ini dan
membantu murid yang gagal,mereka akan diberi latih tubi dan aktiviti pemulihan yang
seiring dengan tahap pemikiran mereka.
Sasaran untuk Kertas 1 adalah sebanyak 75% dan Kertas 2 pula 70%.
3.6 En.Azelan menjelaskan bahawa aras solan yang terlalu tinggi menyebabkan
yang lulus untuk Kertas 1 hanyalah 71.28% (67/94). Kertas 2 pula mencatatkan 77.66%
(73/94) peratus murid lulus. Antara faktor yang membuatkan murid gagal dalam Kertas 2
ini ialah kerana tidak memahami kehendak soalan dan menurut En.Azelan lagi,murid
tidak dapat mengesan nilai-nilai murni yang terdapat dalam petikan untuk menjawab
Bahagian C. Antara aktiviti yang telah dan akan dijalankan untuk membantu
meningkatkan peratus kelulusan murid Tahun 6 ialah dengan mengadakan aktiviti pada
setiap pagi,membeli akhbar DIDIK dan membuat pertukaran soalan dengan negeri-negeri
lain. En.Azelan juga menjelaskan akan memberikan tumpuan keepada Bahagian A dan
Bahagian C untuk membantu murid mendapat lebih markah.
Beliau mensasarkan sebanyak 80% murid untuk lulus dalam Kertas 1 dan sebanyak 85%
murid untuk lulus dalam Kertas 2.
4.0 Hal-hal Lain.
4.1 En.Hamidon menjelaskan tarikh bengkel penulisan tersebut akan dibincangkan
kemudian.
4.2 Beliau juga mengingatkan guru-guru supaya tidak lupa untuk sentiasa
menjalankan ujian PLBS.

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.05 petang.Disediakan oleh :

.........................
(MOHD TARMIDZE ABU BAKAR)
Setiausaha Panitia,
Bahasa Malaysia,SKTP.


Tiada ulasan: